ASAK
Belastingconsulenten
Loonadministraties
Bedrijfsadministraties
SurfKids brons
  
 
 
 
 

 
 

Wat doet ASAK voor ondernemers?


Financiële administratie
Volgens de wet dient u uw administratie volgens goed koopmans gebruik bij te houden. Wij kunnen u hierbij helpen door aan te geven hoe u dit in uw situatie het beste kunt doen.
Naast de boekhouding komen nog een aantal andere zaken om de hoek kijken. Denk hierbij aan het opmaken van de jaarrekening, belastingaangiften (o.a. omzetbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting), het verzorgen van de loonadministratie (indien u personeel in dienst heeft) en het voeren van diverse correspondentie.
Dit alles kan voor u een extra last betekenen die wij u graag uit handen nemen, zodat u de volle 100% aandacht aan uw eigen activiteiten kan geven.

Loonadministratie
Voor ondernemingen met personeel in dienst verzorgen wij periodiek de loonspecificaties, alsmede de aangifte loonheffing, de eerstedagmelding, opgaven aan bedrijfsvereniging en belastingdienst, jaaropgaven voor uw personeel, etc.. Hiervoor hanteren wij speciale tarieven.

Belastingen
Jaarlijks krijgt u als ondernemer te maken met een belastingformulier (O). Deze (O) staat voor Ondernemers.
Aansluitend op de jaarrekening welke opgesteld wordt, dient de aangifte inkomstenbelasting van u en/of uw partner/echtgenoot ingevuld te worden en electronisch te worden verzonden. In deze aangifte wordt naast het resultaat uit onderneming (middels winstaangifte) ook de privé-bestanddelen vermeld, zoals ondernemersaftrekken, aftrekpost eigen woning in verband met hypotheekrente, vermogensbestanddelen en overige persoonsgebonden aftrekposten en andere van belangzijnde aspecten.
Voor ondernemers hebben wij de mogelijkheid om gedurende een periode uitstel van indiening van de aangifte te verkrijgen, dit kan voor een aantal belastingplichtigen prettig zijn, bijvoorbeeld indien een aantal privé-bescheiden niet voorhanden zijn, zodat zij zich niet hoeven te haasten om de aangifte voor 1 april bij de belastingdienst in te leveren.
Ook kunnen de voorlopige aanslagen voor ondernemers bijgesteld worden indien er bijvoorbeeld sprake is van aftrekposten dan wel hogere resultaten worden verwacht. U, als ondernemer, komt dan niet voor verrassingen te staan.
Laat u zich eens rustig en vrijblijvend informeren op ons kantoor.